Muuttuvat-toimintaymparistot-Insta_verkko.png

Missä mennään nuorisojärjestöissä?

Tule mukaan Kentaurin keskusteluihin!

Kentauri järjestää muuttuvia toimintaympäristöjä käsittelevän koulutuksellisen keskustelusarjan ja kutsuu järjestötoimijat mukaan keskustelemaan. 

Kansalaistoiminnan toimintaympäristöt ovat muutoksessa, ja sillä on vaikutuksia myös nuorisotyöhön ja -toimintaan. Osaamiskeskus Kentauri selvittää järjestöjen toimintaympäristöjen muutostrendejä ja niiden vaikutuksia järjestöjen toimintaan.

Kevään 2021 keskustelutilaisuudet järjestetään verkossa. Paikkamäärä on rajattu ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

17.3.2021 klo 16‒17.30
NUORISOALAN JÄRJESTÖJEN RAHOITUKSEN TULEVAISUUS 

Järjestöjen julkisen rahoituksen tulevaisuuden skenaariona on rahoituksen tiukentuminen ja pieneneminen. Millaisia vaikutuksia tällä skenaariolla on nuorisoalan järjestöille? 

Joudutaanko turvautumaan yhä enemmän hankerahoitukseen ja rahoituksen monilähteisyyteen toiminnan turvaamiseksi?  Mihin nuorisoalan toiminta fokusoituu? Millaisia arvovalintoja joudutaan tekemään? Miltä tulevaisuus näyttää? 

14.4.2021 13‒14.30
ONKO NUORISOALAN JÄRJESTÖJEN ENNAKOINTIOSAAMINEN RIITTÄVÄÄ? 

Järjestöjen tarpeet tunnistaa ja ennakoida erilaisia muutoksia ja muuttuvaa toimintaympäristöä ovat viime vuosina lisääntyneet. Muutosten havaitseminen ja niiden ennakoiminen on tärkeää, jotta järjestöt kykenevät muodostamaan riittäviä ja oikeansuuntaisia strategisia ratkaisuja oman toimintansa edellytysten turvaamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Miten nuorisoalan järjestöt kuvaisivat oman järjestönsä ennakointiosaamisen tilannetta? Miten paljon ja miten pitkälle järjestössä on mietitty erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia? Millaisia ennakointiosaamisen menetelmiä on käytössä? Mitkä ovat suurimpia ennakointiosaamisen haasteita? 

Ilmoittautumiset: 
Sari Huttu
lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak || Osaamiskeskus Kentauri 
sari.huttu@kentauri.fi 
040 0349381 

Tiedustelut: 
Kimmo Lind
lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak || Osaamiskeskus Kentauri 
kimmo.lind@kentauri.fi 
040 0349275