Monta ihmistä pöydän ääressä katsomassa piirustuksia. Näkyvissä kädet piirustusten ympärillä. Oranssit pikselit alavasemmalla.

Koulutuksen suunnittelutyökalua kehittämässä

Nuorisoalan järjestöt tuottavat paljon koulutuksia, ja Kentauri haluaa tukea myös koulutusten suunnittelua uudella työkalulla.

Kuinka saada aikaan innostava, kannustava ja ohjaaja työkalu koulutusten suunnitteluun? Tehtävä ei ole helppo, mutta ehdottomasti kiinnostava ja tarpeellinen. Järjestöjen koulutuksia suunnittelevat henkilöt kokevat tarvitsevansa tukea ja apua suunnittelutyöhön, joten Kentauri päätti alkaa kehittää tähän työkalua.

Vuonna 2023 kokosimme Kentaurin toimesta järjestöjä ja opintokeskuksia useampaan kertaan yhteen pohtimaan, millainen työkalu olisi järjestöjen käyttöön toimiva koulutusten suunnittelussa. Työkalu herätti selvästi kiinnostusta ja saimme hyvin vastauksia aihetta kartoittavaan kyselyyn. Suunnittelutyöpajoihin tuli onneksi hyvin osallistujia sekä verkossa että paikan päällä. Erityisen suosittu oli lokakuun testityöpaja, jossa päästiin jo kokeilemaan työkalun testausversiota ja antamaan kommentteja sen toimivuudesta.

Taustana työkalun kehitystyölle oli tieto siitä, että järjestöissä koulutuksia suunnittelevat ja toteuttavat kaipaisivat ohjausta ja kommentteja työhönsä liittyen. Kaikilla järjestöjen koulutuksia suunnittelevilla ei ole pedagogista osaamista, jolloin tuki koulutusten suunnittelussa on erityisesti tarpeen. Kouluttajat kokivat tekevänsä usein melko yksinäistä työtä, ilman mahdollisuutta käydä tuotoksia läpi muiden kanssa. Koulutusten suunnitteluun on tarjolla erilaisia suunnittelupohjia, mutta kaikille avointa, maksutonta ja samalla ohjaavaa työkalua ei ole aiemmin järjestökäyttöön kehitetty.

Miten työkalu voi ohjata?

Työkaluun suunniteltiin ohjaustoimintoja koulutuksen suunnittelijaa varten esimerkiksi osaamistavoitteisiin liittyen. Työkalu ohjaa muotoilemaan oikean tasoisia osaamistavoitteita koulutuksessa tavoiteltavaan osaamistasoon nähden. Lisäksi työkalu suunniteltiin huomauttamaan, mikäli koulutuksessa tavoiteltava osaamistaso on ristiriidassa käytettävissä olevaan aikaan nähden. Muitakin mahdollisia ohjaustoimintoja pohdittiin, jotka voisivat toimia suunnittelijan apuna.

Suunnittelun eteneminen

Vuoden 2023 aikana pääsimme etenemään suunnittelussa tehokkaasti. Keväällä suunniteltiin työkalun sisältöjä ja syksyllä otimme kantaa työkalun toiminnallisuuksiin yhdessä järjestöjen ja opintokeskusten kanssa. Työkalun prototyyppi valmistui lopulta lokakuussa.

Jatkossa työkalua on tarkoitus kehittää prototyypistä vähitellen kohti valmista versiota. Prototyyppi toimii hyvänä pohjana jatkosuunnittelulle. Varaamme aikaa kehittämiseen ja suunnitteluun, jotta työkalusta tulisi mahdollisimman hyvä ja toimiva. Valmistumisaikataulu työkalulle on vielä avoin.

Koska osaamiskeskus Kentaurin toiminta päättyy maaliskuun lopussa, jatkaa Opintokeskus Sivis työkalun kehittämistä. Koulutuksen suunnittelutyökalu tulee olemaan käytössä kaikenlaisille järjestöille.

Lisätiedot ja blogin kirjoittaja

Sanna Saarimaa, osaamiskeskus Kentauri ja Opintokeskus Sivis
sanna.saarimaa@opintokeskussivis.fi