Nuoret seisovat ringissä kädet yhdessä.

Kokemuksia Tulevaisuuden työelämätaidot -osaamismerkeistä

Paikka auki -hankkeen ohjelmakoordinaattori Ira Mattila kertoo, miten Tulevaisuuden työelämätaidot -osaamismerkkien käyttö onnistui hankkeessa.

Paikka auki -koordinaatiohanke on myöntänyt digitaalisia osaamismerkkejä Paikka auki -avustuksella palkatuille työntekijöille vuodesta 2019 alkaen. Tulevaisuuden työelämätaidot -merkkiperheen on kehittänyt Opintokeskus Sivis, ja niiden avulla Paikka auki -työntekijä voi tunnistaa ja tunnustaa työsuhteen aikana syntyvää tai muutoin hankittua työelämän kannalta merkittävää osaamistaan.

Tunnettuus ja kiinnostus on vaihtelevaa

Osa Paikka auki -työntekijöistä ja järjestötoimijoista on tutustunut osaamismerkkeihin oppilaitoksessa, yritysmaailmassa tai harrastusten myötä. Paljon on kuitenkin heitä, jotka eivät ole aiemmin kuulleetkaan digitaalisesta osaamismerkkimaailmasta. Olemme markkinoineet osaamismerkkejä mm. nettisivuillamme, sosiaalisessa mediassa, suoramarkkinointina Paikka auki -ohjelmassa mukana oleville järjestöille sekä erilaisissa tapahtumissa. Kokemuksemme mukaan kiinnostus osaamismerkkejä kohtaan on kuitenkin pääosin herännyt vasta henkilökohtaisen kontaktin myötä ryhmille suunnatuilla treffeillä tai yksilöllisillä tapaamisilla.

Hakemuslinkin saaminen ei aina johda hakemuksen täyttämiseen tai tarkempaan merkkien sisällölliseen tutustumiseen. Ne, jotka ovat toimeen ryhtyneet, ovat kokeneet hakemisen vaivattomaksi, hakemuslomakkeen selkeäksi, ja siinä olleisiin kysymyksiin on heidän mukaansa ollut helppo vastata. Merkkihakemuksista 4 % on kuitenkin jäänyt keskeneräisiksi. Osaamismerkkejä Paikka auki -työntekijöille on tähän mennessä myönnetty 157 kpl. Näistä kuutta ei ole syystä tai toisesta vastaanotettu eli ts. tallennettu omaan osaamismerkkipassiin myöhempää käyttöä varten.

Merkkiperheeseen kuuluu kahdeksan erilaista osaamismerkkiä:

  • viestintäosaaminen
  • yhteistyötaito
  • itsenäinen työskentely
  • oppimiskyky
  • digiosaaminen
  • organisointitaidot
  • luovuus
  • monikulttuurisuustaito

Osaamisen sanoittamisella on merkitystä

Monet Paikka auki -työntekijät ovat kertoneet havainneensa tai oppineensa itsestään jotain uutta osaamismerkkien hakemisen aikana. Hakuvaiheessa on lisäksi tullut kartoitettua omaa verkostoaan. Hakemuksia on täytetty yksin tai yhdessä oman ohjaajan/mentorin kanssa. Yhdessä täyttäminen on koettu arvokkaaksi toimintatavaksi oman osaamisen arvioinnin, mutta myös jatkopolkujen suunnittelun näkökulmasta.

Työtä tai uutta tehtävää hakiessa ei voi etukäteen tietää millaista osaamista työpaikalle toivotaan. Jokin hakijan osaamiseen liittyvä asia tai kokonaisuus voi osoittautua ratkaisevaksi tekijäksi valinnassa. Osaamismerkkien hakeminen onkin hyvä keino harjoitella oman osaamisen esiin tuomista. Hyvässä lykyssä osaamismerkkien avulla voi erottautua edukseen työnhakuprosessissa.

Kannustamme mukaan

Osaamismerkkien hakeminen ja niiden hyödyntäminen on vapaaehtoista. Hakija voi vapaasti valita merkit, joita hakee sekä miten tai missä saatuja merkkejä jakaa, jos jakaa. Osaamismerkeillä esitetään taitoja, joita aidosti hallitsee. Onkin mukavaa saada konkreettinen todiste osaamisestaan.

Tulevaisuuden työelämätaidot -osaamismerkkien avulla on hyvä pohtia, millaista osaamista työelämässä tarvitaan ja miten omaa osaamistaan voi vahvistaa. Osaamismerkin haltija voi myöhemmin osaamisen kehittyessä lisätä omaan osaamismerkkiinsä ajantasaisia todisteita tai lisätietoa osaamisestaan. Näin tieto osaamisesta pysyy päivitettynä, mikä on hienoa!

Ira Mattila, ohjelmakoordinaattori
Vieraileva kirjoittaja toimii koordinaattorina Paikka auki -avustusohjelmassa Nuorten ystävät ry:ssä
Paikka auki -koordinaatiohanke
Nuorten Ystävät ry

PAIKKA AUKI -AVUSTUSOHJELMA

Lisätietoa