Viisi iloista nuorta rivissä, keltainen tausta.

Kentaurin mittarit löytyvät nyt Allianssin työkalupakista!

Kentaurin tuottamat Osallisuusmittari sekä Nuorten ekologisten arvojen mittari NEMI siirtyvät Allianssin sivuille. Lue lisää tiedotteesta.

Osallisuusmittari ja nuorisotyön ekologisten arvojen mittari NEMI kehitettiin osana osaamiskeskus Kentaurin toimintaa. Ikätasoiset mittarit ovat nyt siirtyneet osaksi Allianssin vaikuttavuuden kehittämisen työkalupakettia. Yhteistyössä nuorisoalan järjestöjen kanssa kehitetyt mittarit sopivat erityyppisten nuorisojärjestöjen tarpeisiin ja ovat vapaasti käytettävissä!

Mittarit auttavat kertomaan toiminnan vaikutuksista

Osallisuusmittari kartoittaa järjestön toimintaan osallistuvan lapsen ja nuoren osallisuuden kokemusta, ja antaa tietoa siitä, miten kokemus muuttuu toimintaan osallistumisen aikana.

Nuorisotyön ekologisten arvojen mittari NEMI kartoittaa sitä, miten järjestön toiminnassa olevat ekologisen kestävän kehityksen arvot siirtyvät osaksi toimintaan osallistuvan nuoren elämää, toimintaa ja arkea.

Kysymykset voi viedä omaan käytössä olevaan digitaaliseen kyselytyökaluun, vaikkapa osaksi laajempaa kyselyä. Mittareista on tarjolla myös printattavat versiot, jotka sopivat toimintaan, jossa halutaan kerätä vastauksia paikan päällä käsin. Molemmat mittarit sisältävät käyttöohjeet.

Osallisuusmittarista ja NEMIstä on tehty ikätasoiset versiot, jotka sopivat eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville lapsille ja nuorille. Kysymyspatteristoa voi lisäksi soveltaa omassa toiminnassa haluamallaan tavalla tai liittää sen osaksi omaa kyselyä.

Molemmat mittarit on lisäksi käännetty ruotsin kielelle, ja myös ne ovat ikätasoisina versioina kaikkien vapaasti käytettävissä.

Lue lisää Allianssin sivuilta

Lisätietoja

Raisa Omaheimo
raisa.omaheimo@kentauri.fi

Mimmi Mäkinen-Kokkonen
mimmi.makinen-kokkonen@nuorisoala.fi