Neljä aikuista katselee auringonlaskua pitäen käsiä toistensa olkapäillä.

Kentauri närmar sig sitt slut, så plocka fram de verktyg och publikationer du behöver!

I denna sista publikation hittar du alla Kentauri-produkter och var du kan hitta dem i framtiden. Tack för alla år tillsammans!

Kompetenscenter Kentauri kommer att sluta med sin verksamhet i slutet av mars 2024. Kentauris webbplats kommer att stängas i december 2024.

I detta nyhetsbrev sammanfattas all forskning och alla verktyg som har producerad under Kentauri samt info  var man kan hitta dem efter Kentauris avslutande.

Vi har delat in produkterna i fyra kategorier enligt Kentauris prioriteringar: Studier och information om ungdomar, resultat och utvärdering av resultat, föränderliga operativa miljöer samt identifiering och erkännande av kompetenser. 

Studier och information om ungdomar 

Järjestin

Järjestin är en informationsproduktionstjänst för organisationer på ungdomssektorn, som har utvecklats tillsammans med organisationer och  financierad av undervisnings- och kulturministeriet.Tjänsten kommer att administreras av Humanistiska yrkeshögskolan Humak. 

Länk till informationssida

Kontaktinformation jarjestin@humak.fi 

Ensam, tillsammans, i gemenskapen – förenings- och hobbyverksamhet som ungas resurs 

Publikationen är en samling artiklar sammanställda av Kentauris experter.  Den ger en djupare analys av enkätdata om ungdomars svar som samlades in våren 2021. Enkäten genomfördes som en del av TATs ekonomi- och ungdomsenkät, Ungas Framtidsrapport, och nästan 15 000 ungdomar svarade. Publication finns på Humak:s hemsida på finska och svenska.  

Länk till publikation

Kontaktinformation eeva.sinisalo-juha@humak.fi  

Resultat och utvärdering av resultat 

Åldersanpassade delaktighetsmätarer 

Mätarna kartlägger erfarenheterna av att delta i verksamheten i organisationen på ett åldersanpassat sätt. De kartlägger också hurdana upplevelser de barn och unga som deltar i verksamheten har av tillhörighet, färdigheter att vara verksamma i samhället och möjligheter att påverka. Mätarna och deras instruktioner finns tillgängliga som en del av Allianssis Impact Toolkit på både finska och svenska. 

Länk till Alliansens webbplats

Kontaktinformation marion.fields@opintokeskussivis.fi och raisa.omaheimo@opintokeskussivis.fi 

Mätaren för ekologiska värden i ungdomsarbetet (NEMI) 

Syftet med Mätaren för ekologiska värden i ungdomsarbetet är att mäta och utvärdera hur en ungdomsorganisations eller en annan organisations verksamhet påverkar de deltagande barns eller ungas tankar och handlingar när det gäller en ekologiskt hållbar utveckling. Mätarer och deras instruktioner finns tillgängliga som en del av Allianssis Impact Toolkit på både finska och svenska. 

Länk till Alliansens webbplats

Kontaktinformation marion.fields@opintokeskussivis.fi ja raisa.omaheimo@opintokeskussivis.fi 

Föränderliga operativa miljöer 

Varför utföra framsynsarbete? Perspektiv på och metoder för framsyn i organisationer på ungdomsområdet 

Handboken är en guide för organisationers framsynsarbete, utarbetad av Kentauris experter. Publikationen innehåller en teoretisk del, flera framgångshistorier som berättats av organisationer och tips för framsynsarbete. Handboken sammanställdes tillsammans med tio ungdomsorganisationer. Handboken finns tillgänglig på Humaks hemsida på finska, svenska och som en sammanfattning på finska. 

Länk till publikationen

Kontaktinformation kimmo.lind@humak.fi  

Identifiering och erkännande av kompetenser 

Jobbcoachen

Jobbcoachen är en arbetslivsapp som har utvecklats av Youth Entrepreneurship and Economy och Kentauri. Jobbcoachen gör det enkelt för unga att lära sig att identifiera sina egna färdigheter. Den innehåller motiverande tips och utmaningar för att ger unga nödvändig kunskap för jobbsökning och arbetsliv. Jobbcoachen finns på finska, svenska, engelska, ryska, somaliska och arabiska. 

Länk till Jobbcoachen

Kontaktinformation riikka.ahonvala@nuortennyt.fi  

Om du har några frågor om Kentauri, kan du kontakta Raisa Omaheimo (Sivis Learning Centre) eller Laura Kalervo (Finlands svenska scouter).

Raisa.omaheimo@opintokeskussivis.fi, laura.kalervo@partio.fi