Nuori nainen hyppää ilmaan

Kompassi Osaamiskeskus Kentaurin matkaan

Käsitteitä ja suuntia nuorisoalan järjestöjen tutkimukseen, tilannekuvaan ja vaikuttavuuteen 

Osaamiskeskus Kentaurin ja Humakin Kompassi Kentaurin matkaan -julkaisuun on koottu tekstejä, joissa otetaan näkökulmia osaamiskeskuksen työn kannalta keskeisiin käsitteisiin ja niiden laaja-alaisuuteen. Julkaisun tavoitteena on nimensä mukaisesti ohjata osaamiskeskuksen ja koko alan matkaa yhteiseen suuntaan. 

Julkaisussa käsitellään harrastamista sekä harrastamisesta ja järjestöosallisuudesta tehtyä kotimaista tutkimusta. Se kokoaa yhteen myös käsitteisiin ja tutkimuskehykseen liittyviä keskusteluja. Julkaisussa pohditaan mm. harrastamisen, järjestön ja nuorisojärjestön moniulotteisia käsitteitä. Lisäksi avataan nuoruuden aikaisen kasvun, osallisuuden ja järjestötoiminnan vaikuttavuuden käsitteitä. 

Julkaisu on tarkoitettu Kentaurissa työskentelevien lisäksi laajasti järjestö- ja nuorisoalan toimijoiden käyttöön ‒ niin opiskelijoille, kouluttajille, järjestötoimijoille kuin tutkijoillekin. 

Aino Tormulainen (Toim.)

Lataa ja lue: