Järjestimen eli Nuorisoalan järjestöjen tiedontuotannon logo, Kentaurin K-logo ja Humakin logo.

Järjestin – nuorisoalan järjestöjen tiedontuotannon työkalu

Järjestin on osaamiskeskus Kentaurin ja Humakin kehittämä palvelusivusto, jonka tehtävä on tukea nuorisoalan järjestöjen tiedontuotantotarpeita. Sen tarkoitus on helpottaa järjestöjen arjen tiedonkeruuta ja -hallintaa.

Järjestintä on mahdollista käyttää muun muassa OKM:n harrastustoiminnan valtionavustushakemuksen ja selvityksen sisältöihin. Tietoja kootaan järjestön ilmoittamista perustiedoista sekä reaaliaikaisesti toiminnasta. Järjestöt voivat luoda omia kyselyitään joko käyttämällä suoraan valmiita kyselypohjia tai muokkaamalla niitä, tai hyödyntämällä monipuolista kyselytyökalua. Järjestimestä saa myös visualisoitua tietoa järjestön keräämistä tilastoista. Palvelua voi käyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Järjestimessä itsessään on kattavat käyttöohjeet. Palvelun käyttö aloitetiin syksyllä 2023. Uudet käyttäjät ovat koko ajan tervetulleita.

Järjestimelle on nyt avattu myös omat sivut. Sivuille päivitetään tulevaisuudessa ohjeita, videotallenteita sekä uutisia Järjestimeen liittyen.

Mitä voit tehdä Järjestimellä? 

 • Osoita toiminnan vaikutuksia  
 • Johda tiedolla  
 • Poimi tiedot toimintakertomukseen  
 • Hyödynnä rahoitus- ja hankehakemuksissa  
 • Käytä materiaalia järjestösi viestinnässä  

Mitä toimintoja Järjestin sisältää? 

 • Järjestön toimintatietojen kerääminen helposti 
 • Omien ja valmiiden kyselypohjien tekeminen ja käyttäminen 
 • Toimintatietojen nopea visualisointi erilaisina kaavioina 
 • Aikasarjat toiminnan kehittymisestä 
 • Tietojen tulostaminen suoraan käyttöön png.-, pdf.- ja csv.-tiedostoina 
 • Toimii selaimella ja mobiililaitteella 

Lisätietoa Järjestimestä voi kysyä sähköpostitse: jarjestin@humak.fi

Järjestimen mainos. Sisältö sama kuin teksteissä aiemmin sivulla..