Nuoret paloharjoituksessa

Kovaa osaamista harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta!

Harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä hankitaan kaiken aikaa osaamista, josta on hyötyä niin yksilölle, työelämälle kuin yhteiskunnalle. Suuri osa tästä osaamisesta jää kuitenkin valitettavasti vielä tällä hetkellä näkymättömiin. 

Suomen Partiolaisten ja Sitran yhteistyöhankkeessa on mallinnettu keinoja, miten vapaa-ajalla tapahtuvaa epävirallista oppimista voisi jatkossa hyödyntää entistä paremmin. Hankkeen tavoitteena on ollut tehdä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitusta osaamisesta tunnettua ja kiinnostavaa oppilaitoksille ja työelämälle.

Suomen Partiolaiset ja Sitra haluavat nostaa esiin konkreettisia tapoja, joilla virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella kertynyttä osaamista voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Osaamisen tunnistamisesta hyötyvät kaikki osapuolet: yksilö saa eväitä työnhakuun, kolmannen sektorin työn ja koulutuksen arvo yhteiskunnassa tulee näkyväksi ja esimerkiksi työnantajien ymmärrys työnhakijoiden osaamisesta laajenee.

Opas on suunnattu erityisesti järjestöjen käyttöön.

Juuso Luomala (Toim.)

Julkaisija: Suomen Partiolaiset, Helsinki 2017


Lataa ja lue: