mies seisoo vuorilla selin kameraan

Workshop om framtida kompetens till organisationer som främjar ungdomsarbete

Vill du börja utveckla det stategiska framtidsarbetet i din egen organisation med hjälp av en ny metod såsom storytelling? Välkomna med 31.8.2022 klockan 11-15!

I dessa bråda tider, har du i din vardag haft tid att tänka på framtiden för din organisation? Eller vill du börja utveckla det stategiska framtidsarbetet i din egen organisation med hjälp av en ny metod såsom storytelling? Nu skulle det finnas en chans att stanna upp för en dag och tänka på detta viktiga arbete.

För att göra arbetet i workshoppen om utvecklingen av framtida kompetenser för den egna organisationen så effektiv som möjligt, skulle det vara bra om åtminstone två personer från varje organisation kunde delta i workshoppen, gärna en tjänsteman och förtroendevald, om möjligt. Men det går också lika bra med två tjänstemän eller två förtroendevalda eller kom ensam. Gör som det känns bäst med tanke på att organisationerna är så olika stora, till exempel.

Tanken är att förverkliga workshoppen fysiskt på plats i Helsingfors, men slutligt formatet på workshop beror på deltagarnas önskemål (bara fysiskt eller både och online och fysiskt). Arrangörerna (Kompetenscenter inom ungdomssektorn Kentauri) bjuder lunchen klockan 11-12 i SFV-huset och en kaffepaus kommer att ordnas i något lämpligt skede.

Som workshopsledare fungerar Ann-Sofi Backgren/Brand-Sofi. Hon känner bra till det finlandssvenska organisationsfältet och Svenskfinland, även aktiv i nationella, nordiska och europeiska uppdrag. Hon känner även bra till projektvärlden och hon har faciliterat flera framtidsworkshoppar med hjälp av olika metoder. Just nu jobbar hon bland annat deltid åt Kvarkenrådet EGTS med ett internationellt projekt ”StoryTagging”som tar fasta på storytelling som metod då det gäller platsbaserad marknadsföring- och utveckling. Hon har även i höst inlett sina dokstorsstudier vid Vasa Universitet, marknadsföringsenheten, där även storytelling och framtida ”living labs” finns med som viktiga element i det fortsatta arbetet.

Workshop om framtida kompetens till organisationer som främjar ungdomsarbete

TID: 31.8.2022 kl. 11-15

PLATS: SFV-Huset, Georgsgatan 18, HELSINGFORS, rum 101 

Deltagaravgift: gratis 

Anmälan till evenemanget! Sista anmälningsdag är 19.8.2022.

Välkommen!

Ytterligare information: 
kimmo.lind@kentauri.fi
sari.huttu@kentauri.fi


Vi förbehåller oss rätten till ändringar.